Beeldende begeleiding

Deze tekst is met toestemming van de auteur vrij overgenomen uit;
"Beeldende begeleiding in de laatste levensfase - als woorden tekort schieten - " Karin Brandt.


Wat houdt Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase in. Gaat het om "beeldend" werken? Is dat typerend voor deze begeleidingsvorm? Het werken met een beeldend aspect is inderdaad één van de kenmerken van Beeldende begeleiding. Een belangrijk kenmerk maar geen onderscheidend kenmerk. Ook in Beeldende en Kunstzinnige therapie en coaching wordt er geschilderd, geboetseerd en wat al niet meer.

Wel typerend en onderscheidend voor Beeldende begeleiding is de setting waarin het plaats vindt. Beeldende begeleiding zoals in dit boek beschreven, vindt plaats in organisaties waar palliatieve zorg wordt verleend. Het richt zich specifiek op mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. En op hun naasten.

Is Beeldende begeleiding van mensen in deze laatste levensfase mogelijk? Kost het ze niet te veel energie? Willen ze hier hun kostbare tijd wel aan besteden? Hebben ze er behoefte aan? Is het zinvol? Wat brengt het ze?

Mogelijk is het zeker, dat blijkt uit de praktijk van de afgelopen jaren. Mensen maken tijd voor Beeldende begeleiding. Ze vinden het zinvol en fijn. En wat brengt het ze? Niemand kan deze vraag beter beantwoorden dan de mensen zelf; de gasten van het hospice die ervoor kozen in te stappen op Beeldende begeleiding. De mevrouw die met glanzende ogen zei; 'wat bijzonder dat ik iets nieuws ontdek in de laatste fase van mijn leven'. De meneer die bij de afronding van Beeldende begeleiding zei; ‘ik voel me nu opgeruimd van binnen'. En een moeder; deze tekening is voor mijn dochtertje, om haar te laten zien dat ik niet bang ben voor de dood'.
Voor meer informatie en achtergrond over Beeldende begeleiding; "www.netwerkbeeldendebegeleiding.nl"