Over Marjon

Veel mensen komen op een punt in hun leven dat ze zich afvragen 'Is dit het nou?' Ik had het geluk dat ik daar al vroeg in mijn leven tegenaan liep. De maatschappij wilde mij rechtsom hebben, de rationele kant op, terwijl ik liever linksom ging, de intuïtieve, creatieve kant op.

Vanaf mijn 17e heeft kunst - en dan vooral het zelf doen - me enorm geholpen om daar mijn weg in te vinden. Ik had de drive om op zoek te gaan naar wat zich diep binnen in me, wilde laten zien. Daarbij heb ik vele verschillende technieken, methodes en materialen verkend en gebruikt. Naast deze persoonlijke kunstzinnige ontwikkeling ben ik als sociaal pedagogisch hulpverleenster mensen gaan begeleiden en ondersteunen vanuit deze middelen.

"Verbeelding is iets wat ieder mens in zich draagt en ons kan laten groeien en ontwikkelen. Door de inzet van kunstzinnige middelen maak je dit potentieel in jezelf wakker en kun je het leren inzetten om je leven te verrijken".

Ik wil mensen laten zien hoe mooi het kan zijn als kunst je leermeester is, als je je laat leiden door verwondering en door het magische in jezelf. Dat doe ik op een coachende manier. Laat het maar gebeuren. Laat het proces zich maar ontvouwen. En laat je verrassen door wat je tegenkomt.


Marjon Dubelaar - - Beeldend coach & Beeldend begeleider