Kunst in Proces

Kunst in Proces is een coaching methode die je gaat ondersteunen in periodes van je leven, die vragen om van het gebaande pad af te wijken. Die ervoor zorgt dat, stap voor stap, datgene wat er nog in je verborgen zit, zich gaat ontvouwen. En dat dit in je dagelijkse leven van betekenis gaat worden, dat het iets gaat veranderen. Zodat je meer in afstemming komt èn blijft met jezelf en je steeds meer je eigen creatie leeft, en je eigen stroom volgt.

Hierbij gaat kunst je helpen. En dan bedoel ik kunst die van zijn voetstuk is gehaald, van zijn economische waarde is ontdaan, en uit de steriele omgeving van het museum, weer terug in het leven van alledag is geplaatst.

Kunst in de vorm van expressie. Jezelf van binnen naar buiten uitdrukken via klank, beweging en beeldende technieken. Aangeraakt worden door je eigen stem, adem en innerlijke beelden.

Ik nodig je uit deze kunst je weer eigen te maken, Want eigenlijk kun je het al. Het zit al in je, dat is het mooie! Je hoeft het alleen maar opnieuw te ontdekken, om het weer te laten stromen en tot uitdrukking te brengen.

In 't Dak eraf! staat deze coaching methode beschreven a.d.h.v. zeven praktische werkvormen. Ook is erin beschreven hoe mijn levenspad is verlopen, waardoor ik Kunst in Proces ontwikkeld heb.